Strona główna

Szanowni Waperzy i miłośnicy wapowania,

Stowarzyszenie Użytkowników Elektronicznych Papierosów "WAPER" powstało w odpowiedzi na nadchodzące regulacje prawne, zapotrzebowanie społeczeństwa na edukację i dostęp do szeroko rozumianej wiedzy oraz rzetelnych informacji w temacie e-papierosów.

Pierwsi członkowie zaczęli komunikować się w grudniu 2013 roku, a pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Założycieli odbyło się w marcu 2014. Stowarzyszenie formalnie zostało zarejestrowane 23 czerwca 2014 roku.

Nasze cele opisane są w Statucie:

Celami Stowarzyszenia są:

1. Utrzymywanie kontaktów oraz wymiana informacji pomiędzy Stowarzyszeniem a organami Władzy Państwowej i jednostkami Samorządu Terytorialnego.

2. Utrzymywanie stałych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy Członkami Stowarzyszenia.

3. Współuczestnictwo w tworzeniu uregulowań prawnych kodyfikujących e-palenie w zakresie bezpieczeństwa użytkowników e-papierosów, ich otoczenia, ochrony młodzieży oraz środowiska naturalnego.

4. Działanie na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa rynku dystrybucji e-papierosów i akcesoriów niezbędnych do e-palenia.

5. Współuczestnictwo w przeciwdziałaniu czarnemu rynkowi urządzeń i płynów (Liquidów) do e-palenia, oraz dystrybucji urządzeń i płynów (Liquidów) do e-palenia nie spełniających przewidzianych prawem norm bezpieczeństwa i jakości.

6. Wspomaganie działań propagujących przeciwdziałanie nałogowi palenia tytoniu w społeczeństwie.

7. Propagowanie zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia.

8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju wiedzy społeczeństwa o e-paleniu, urządzeniach i płynach (Liquidach) do e-palenia.

Wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań lub dołączeniem w nasze szeregi zapraszamy do działu "Dołącz do nas" lub "Wesprzyj SUEP".